Thầy Vũ Ngọc Thành - CEO VNTA Academy

Học cách trả giao bóng trong Tennis đánh đôi

1. Giới thiệu chung về kỹ thuật trả giao bóng trong Tennis đánh đôi   Các bạn hãy theo dõi cách mà tôi trả giao bóng trong tennis đánh đôi khi có một đối thủ đang đứng lưới. Làm thế nào để việc trả giao bóng trong đánh đôi được hiệu quả? Ngày hôm nay […]