GIỚI THIỆU HỌC VIỆN VNTA

– Học viện VNTA đặt ra tiêu chuẩn tiến bộ về mặt kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và tâm lý thi đấu trở thành nhà vô địch.

– Phương pháp huấn luyện sử dụng trang thiết bị hiện đại, huấn luyện viên chuyên nghiệp nhiệt tình vì thế.

– Học viện là nơi có số lượng người tham gia học lớn nhất Việt Nam trong suốt cả năm.

Chương trình đào tạo

Kết hợp đào tạo tennis cơ bản, nâng cao chuyên nghiệp với mục tiếp giúp người học thực chiến nhanh tự tin giao lưu thi đấu. Đạt được ước mơ lớn

Huấn luyện viên tại VNTA ACADEMY

Trung tâm đào tạo

Chúng tôi có hai trung tâm lớn dạy và đào tạo các học viên của VNTA ACADEMY ở 

Hà Nội & TPHCM

VĐV chuyên nghiệp
của chúng tôi

tin tức

Đăng ký học thử miễn phí

Học viện là nơi có số lượng người tham gia học lớn nhất Việt Nam trong suốt cả năm    Please prove you are human by selecting the Car.