Huấn luyện viên Vũ Ngọc Thành hướng dẫn kỹ thuạt Volley

Học phí HLV Vũ Ngọc Thành Tennis

1. Thông tin cá nhân. Head Coach Vũ Ngọc Thành sinh ngày 25 – 08 – 1987, tại Yên Thuỷ – Hoà Bình. Thầy Vũ Ngọc Thành tốt nghiệp khoa thể chất trường đại học sư phạm Hà Nội. Tốt nghiệp bằng Thạc sĩ thể thao tại trường đại học sư phạm Hà Nội. Hiện […]