Là một giảng viên lâu năm khoa Giáo Dục Thể Chất ở trường Đại học Sư Phạm Hà Nội và gắn bó với Tennis hơn 13 năm, ông Vũ Ngọc Thành đã sáng lập ra học viện quần vợt VNTA Academy với hơn 15.000 học viên khắp cả nước.