Thành lập vào năm 2017, VNTA Academy đang cho thấy chiến lược chính xác với các trung tâm đào tạo mở rộng từ Hà Nội đến TPHCM.