Học viện VNTA Academy được thành lập năm 2017 với mục tiêu đào tạo tennis hiện đại, sử dụng giáo trình huấn luyện tiên tiến nhất của thế giới linh hoạt phù hợp mọi đối tượng, trình độ từ cơ bản đến nâng cao, chuyên nghiệp dành cho trẻ em, người lớn,… tại Hà Nội, TPHCM và 1 số tỉnh thành khác.